Free Shipping on orders over £100

translation missing: nl.general.language.dropdown_label

translation missing: nl.general.currency.dropdown_label

0 Winkelwagen
Toegevoegd aan uw winkelwagen
  Jij hebt items in uw winkelwagen
  Jij hebt 1 item in uw winkelwagen
   Totaal

   Servicevoorwaarden

   Laatst bijgewerkt op 24 november 2020.

   Welkom in Meer Groene Tijden!

   Deze Servicevoorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de website van More Green Times, gaan we ervan uit dat u deze Servicevoorwaarden volledig accepteert. U mag de website niet bezoeken of diensten gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

   De volgende terminologie is van toepassing op deze Servicevoorwaarden, Privacybeleid en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: "Klant", "Bezoeker", "Gebruiker", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website en het accepteren van de Servicevoorwaarden van het Bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze", "ons", "More Green Times", "www.moregreentimes.com" of "www.moregreentimes.myshopify.com", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf.

   Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde producten of diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Duitsland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

   Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht vanaf 1 mei 2019.

   Algemene voorwaarden

   We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren. U begrijpt dat uw gegevens (exclusief financiële informatie) ongecodeerd kunnen worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Financiële informatie wordt altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken. 

   Licentie

   Tenzij anders vermeld, bezitten More Green Times en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op More Green Times. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's en/of inhoud van www.moregtimes.com bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze Servicevoorwaarden zijn vastgelegd.

   Je moet niet:

   1. Herpubliceer materiaal van More Green Times.
   2. Materiaal van More Green Times verkopen, verhuren of in sublicentie geven.
   3. Materiaal van More Green Times reproduceren, dupliceren of kopiëren.
   4. Herdistribueer inhoud van More Green Times (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

   Producten of diensten

   Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via deze website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderhevig aan retouren.

   We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen.

   We doen er alles aan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op de website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

   We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken.

   Alle beschrijvingen of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van producten. 

   Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens

   We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantaccount zijn geplaatst, dezelfde financiële informatie en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen via e-mail en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

   U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en financiële informatie, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

   Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

   Af en toe kan er informatie op onze website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid.

   We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

   We nemen geen verplichting op ons om informatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast om aan te geven dat alle informatie is gewijzigd of bijgewerkt. 

   Verboden gebruik

   Naast andere verboden zoals uiteengezet in deze Servicevoorwaarden, is het u verboden deze website, de producten of inhoud ervan te gebruiken:

   1. voor enig onwettig doel;
   2. voor enig obsceen of immoreel doel;
   3. om valse of misleidende informatie in te dienen;
   4. om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen;
   5. om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden;
   6. om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
   7. het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;
   8. om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van deze website zal beïnvloeden;
   9. om de beveiligingsfuncties van deze website te verstoren of te omzeilen;
   10. spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape;
   11. om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen.

   We behouden ons het recht voor om uw gebruik van deze website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden toepassingen.

   Links van derden

   Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze website kunnen materialen van derden bevatten.

   Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

   Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

   Gebruikerscommentaar

   1. Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.
   2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, opmerkingen, recensies, informatie, materiaal en gegevens in delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. More Green Times screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt commentaren niet voordat ze op de website verschijnen en commentaren weerspiegelen niet de standpunten of meningen van More Green Times, haar agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die dergelijke meningen of meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is More Green Times niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van van de reacties op deze website.
   3. More Green Times behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze Servicevoorwaarden acht.
   4. U garandeert en verklaart dat:
    4.a. U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
    4.b. De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk, of andere eigendomsrechten van een derde partij;
    4.c. De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is;
    4.d. De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te promoten of te promoten.
   5. U verleent hierbij aan More Green Times een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken. 

   Hyperlinken naar onze inhoud

   1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
    1.a. Zoekmachines;
    1.b. Nieuws Organisaties;
    1.c. Overheidsinstellingen;
    1.d. Distributeurs van online directory's kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als een hyperlink naar de website van andere beursgenoteerde bedrijven;
    1.e. Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
   2. Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, producten, publicaties of andere website-informatie, zolang de link:
    2.a. is op geen enkele manier misleidend;
    2.b. past binnen de context van de website van de koppelende partij;
    2.c. impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten.
   3. We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
    3.a. internetportalen;
    3.b. distributeurs van online-gidsen;
    3.c. dot.com gemeenschapswebsites;
    3.d. onderwijsinstellingen en handelsverenigingen;
    3.e. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de voornaamste klanten bedrijven zijn;
    3.f. verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder websites voor het geven van goede doelen;
    3.g. algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union.
   4. We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we vaststellen dat:
    4.a. De organisatie heeft bij ons geen onbevredigende staat van dienst;
    4.b. Het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van More Green Times;
    4.c. Wanneer de link in de context van algemene informatie over bronnen staat of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie;
    4.d. De link zou niet ongunstig zijn voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals thuiswerkmogelijkheden, mogen bijvoorbeeld niet linken).
   5. Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link:
    5.a. is op geen enkele manier misleidend;
    5.b. past binnen de context van de website van de koppelende partij;
    5.c. impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten.

   Als u een van de organisaties bent die worden vermeld in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar hello@moregreentimes.com. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres), evenals de URL van uw website, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL('s) op onze website waarnaar u wilt linken. Houd rekening met een reactietijd van 2 tot 3 weken.

   Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

   1. Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam.
   2. Door gebruik te maken van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt.
   3. Door gebruik te maken van een andere titel en/of beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt dat logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de website van de linkende partij.

   Het gebruik van het logo van More Green Times of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

   Voorbehoud van rechten

   We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze Servicevoorwaarden en het bijbehorende koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met een link naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Servicevoorwaarden voor koppelingen.

   Verwijdering van links van onze website

   Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

   Iframes

   Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

   Inhoudelijke aansprakelijkheid

   Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen geen link(s) verschijnen op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending bepleit van, een derde partij rechten.

   Volledigheid, nauwkeurigheid en tijdigheid van informatie

   Hoewel we ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit ervan niet garanderen.

   Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

   Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten, die niet actueel is en alleen ter referentie wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

   Vrijwaring van garanties

   We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

   We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

   U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

   U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De website en alle producten en diensten die via de website aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

   Beperking van de aansprakelijkheid

   In geen geval zullen More Green Times, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale , of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit van uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan. 

   vrijwaring

   U stemt ermee in om More Green Times en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door verwijzing of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij. 

   Scheidbaarheid

   In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

   Beëindiging

   De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

   Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze website niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

   Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze website (of een deel daarvan) ontzeggen.

   Herroepingsrecht

   U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

   De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract.

   Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. Bijvoorbeeld een brief per post of e-mail.

   Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   Gevolgen van intrekking

   Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat wordt aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in ieder geval betaalt u geen kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling. 

   Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

   U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

   Deze Servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 24 november 2020.

   Contactgegevens

   Als u vragen heeft over een van onze Servicevoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

   Bel ons op:
   +49 176 8549 0878

   E-mail ons op:
   hallo@moregreentimes.com

   Of schrijf ons:
   Rotdornstrae, 26
   31188, Holle – Duitsland